Nhận kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Vĩnh Long

Thảo luận trong 'Giáo dục' bắt đầu bởi vienescvietnam, 29/8/19.

 1. vienescvietnam

  vienescvietnam New Member

  Tham gia ngày:
  25/9/17
  Bài viết:
  11
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH 100 VÀ THÔNG TƯ 08/2018

  Theo quy định mới nhất tại Nghị định 100/2018/NĐ – CP ngày 16 tháng 07 năm 2018 và thông tư 08/2018/TT – BXD ngày 20/11/2018 thì các tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham dự hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

  [​IMG]

  CÁC TỔ CHỨC KHI tham dự HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRONG CÁC LĨNH VỰC SAU PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG:

  a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.

  b) Lập quy hoạch xây dựng.

  c) Thiết kế, rà soát thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình liên lạc; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

  d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  đ) Thi công xây dựng công trình.

  e) Giám sát thi công xây dựng công trình.

  g) Kiểm định xây dựng.

  h) Quản lý phí tổn đầu tư xây dựng.

  ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

  Điều kiện chung:

  a) Có phòng thí điểm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc giao kèo nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí điểm với phòng thí điểm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định;

  b) Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực.

  Điều kiện đối với các hạng năng lực:

  a) Hạng I:

  - cá nhân chủ nghĩa cáng đáng chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I hạp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

  - cá nhân chủ nghĩa dự thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.

  b) Hạng II:

  - cá nhân chủ nghĩa gánh vác chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng II trở lên hợp với lĩnh vực yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực;

  - Cá nhân dự thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập bẩm kinh tế - kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.

  c) Hạng III:

  - cá nhân chủ nghĩa gánh vác chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

  - Cá nhân tham dự thực hành khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ hạp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  khuôn khổ hoạt động:

  a) Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tuốt các dự án và cấp công trình cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực.

  b) Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án từ nhóm B, công trình từ cấp II trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực.

  c) Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có đề nghị lập thưa kinh tế - kỹ thuật, công trình từ cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực.

  ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

  1. Tổ chức lập quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

  a) Hạng I:

  - Cá nhân cáng đáng chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề hạng I hạp với lĩnh vực chuyên môn cáng đáng;

  - Đã thực hiện lập chí ít 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn.

  b) Hạng II:

  - cá nhân chủ nghĩa đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế thị thành và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên hiệp với lĩnh vực chuyên môn cáng đáng;

  - Đã thực hiện lập chí ít 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban dân chúng cấp tỉnh chuẩn y hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt y.

  c) Hạng III: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền duyệt y của Ủy ban dân chúng cấp huyện.”.

  ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  1. Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện ứng với các hạng năng lực như sau:

  a) Hạng I:

  - Cá nhân gánh vác chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng I ăn nhập với lĩnh vực chuyên môn cáng đáng;

  - cá nhân chủ nghĩa dự thực hành thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Đã thực hành thiết kế, thẩm tra thiết kế ít ra 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

  b) Hạng II:

  - cá nhân chủ nghĩa phụ trách chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm trách;

  - Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Đã thực hành thiết kế, soát thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

  c) Hạng III:

  - cá nhân chủ nghĩa đảm đương chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên ăn nhập với lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

  - Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  2. khuôn khổ hoạt động:

  a) Hạng I: Được thiết kế, rà soát thiết kế xây dựng quơ các cấp công trình cùng loại.

  b) Hạng II: Được thiết kế, rà thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống.

  c) Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống.

  ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC tư vấn QUẢN LÝ DỰ ÁN

  1. Tổ chức dự hoạt động tham vấn quản lý dự án phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

  a) Hạng I:

  - Cá nhân phụ trách chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - cá nhân chủ nghĩa đảm nhận các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với công việc đảm đương;

  - Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc cáng đáng và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Đã thực hành quản lý dự án ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.

  b) Hạng II:

  - Cá nhân đảm nhiệm chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên hiệp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - cá nhân chủ nghĩa cáng đáng các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên hiệp với công việc đảm trách;

  - Cá nhân tham dự thực hành quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp với công việc cáng đáng và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Đã thực hiện quản lý dự án chí ít 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

  c) Hạng III:

  - cá nhân chủ nghĩa đảm nhiệm chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên hạp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - cá nhân chủ nghĩa cáng đáng các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc cáng đáng;

  - Cá nhân dự thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ hạp với công việc gánh vác và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  2. Phạm vi hoạt động:

  a) Hạng I: Được quản lý các dự án cùng loại;

  b) Hạng II: Được quản lý dự án cùng loại từ nhóm B trở xuống;

  c) Hạng III: Được quản lý dự án cùng loại nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.”

  ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  1. Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị định này;

  2. cá nhân chủ nghĩa đảm nhận các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề ăn nhập với quy mô dự án, cấp công trình và công việc phụ trách.”.

  ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  1. Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

  a) Hạng I:

  - Cá nhân đảm đang chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I ăn nhập với lĩnh vực chuyên môn cáng đáng;

  - cá nhân chủ nghĩa gánh vác thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề thích hợp với công việc cáng đáng và thời kì công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

  - Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có lạ hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thích hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị đốn đáp ứng đề nghị thi công xây dựng các công trình hợp với công việc tham dự phụ trách;

  - Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít ra 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

  b) Hạng II:

  - Cá nhân phụ trách chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên thích hợp với lĩnh vực chuyên môn cáng đáng;

  - Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề thích hợp với công việc cáng đáng và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

  - Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có kè hoặc chứng chỉ bổ dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ hạp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị đốn đáp ứng đề nghị thi công xây dựng các công trình hạp với công việc dự đảm nhiệm;

  - Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên hệ đến nội dung yêu cầu cấp chứng chỉ của ít ra 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

  c) Hạng III:

  - Cá nhân đảm đang chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm đương;

  - Cá nhân đảm trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc phụ trách;

  - Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có kì hoặc chứng chỉ tẩm bổ, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị cốt tử đáp ứng đề nghị thi công xây dựng công trình hợp với công việc dự cáng đáng.

  2. khuôn khổ hoạt động:

  a) Hạng I: Được thi công xây dựng vớ các cấp công trình cùng loại;

  b) Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại;

  c) Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.”.

  ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

  1. Tổ chức dự hoạt động giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

  a) Hạng I:

  - cá nhân chủ nghĩa gánh vác chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng ăn nhập với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Đã giám sát thi công xây dựng của chí ít 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  b) Hạng II:

  - Cá nhân phụ trách chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng ăn nhập với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

  - Đã giám sát thi công xây dựng của chí ít 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  c) Hạng III: Cá nhân đảm đang chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hiệp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  2. khuôn khổ hoạt động:

  a) Hạng I: Được giám sát thi công xây dựng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực;

  b) Hạng II: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực;

  c) Hạng III: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.”.

  ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

  1. Tổ chức dự hoạt động kiểm định chất lượng, xác định nguyên cớ hư hỏng, thời hạn dùng của bộ phận công trình, công trình xây dựng, kiểm định để xác định nguyên do sự cố công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

  a) Hạng I:

  - Cá nhân đảm nhận chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng hạng I thích hợp;

  - cá nhân chủ nghĩa tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác kiểm định xây dựng;

  - Đã thực hiện kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở lên.

  b) Hạng II:

  - Cá nhân chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng từ hạng II trở lên hạp;

  - Cá nhân tham dự thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ hợp với công tác kiểm định xây dựng;

  - Đã thực hiện kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở lên.

  c) Hạng III:

  - cá nhân chủ nghĩa chủ trì thực hành kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng hạng III hiệp;

  - cá nhân chủ nghĩa tham dự thực hành kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ hiệp với công tác kiểm định xây dựng.

  2. Phạm vi hoạt động:

  a) Hạng I: Được thực hành kiểm định xây dựng các công trình cùng loại;

  b) Hạng II: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại;

  c) Hạng III: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.

  3. Tổ chức dự hoạt động kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Phải sử dụng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các phép thử được cơ quan có thẩm quyền công nhận phù hợp với nội dung thực hành kiểm định;

  b) cá nhân chủ nghĩa thực hiện kiểm định có chuyên môn hợp với công tác kiểm định xây dựng.”.

  ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC QUẢN LÝ chi phí ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  1. Tổ chức tham dự hoạt động quản lý phí tổn đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

  a) Hạng I:

  - cá nhân chủ nghĩa chủ trì thực hiện quản lý uổng đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I;

  - cá nhân chủ nghĩa tham dự thực hiện quản lý uổng đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ ăn nhập với công tác quản lý hoài đầu tư xây dựng;

  - Đã thực hành quản lý chi phí của ít ra 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên.

  b) Hạng II:

  - cá nhân chủ nghĩa chủ trì thực hiện quản lý phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng từ hạng II trở lên;

  - Cá nhân tham dự thực hiện quản lý tổn phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý uổng đầu tư xây dựng;

  - Đã thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng của chí ít 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập vắng kinh tế - kỹ thuật trở lên.

  c) Hạng III:

  - cá nhân chủ nghĩa chủ trì thực hành quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng từ hạng III trở lên;

  - cá nhân chủ nghĩa tham dự thực hiện quản lý tổn phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ hợp với công tác quản lý uổng đầu tư xây dựng.

  2. Phạm vi hoạt động:

  a) Hạng I: Được thực hành các công việc liên hệ đến quản lý phí đầu tư xây dựng đối với bít tất các dự án.

  b) Hạng II: Được thực hiện các công việc can dự đến quản lý uổng đầu tư xây dựng đối với dự án từ nhóm B trở xuống.

  c) Hạng III: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý phí tổn đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập thưa kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.”.

  CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

  Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I: Bộ xây dựng

  Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II, hạng III: Sở Xây dựng các tỉnh đô thị

  thời gian: 25- 30 ngày

  Trên đây là các tham mưu căn bản về hồ sơ, điều kiện cũng như lớp lang thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi vấn đề tham mưu trực tiếp vui lòng liên tưởng


  Mọi chi tiết liên đăng ký,
  VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM
  Hotline: 0915.500.911 - 0963.500.911
  Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

  VPGD Tại Hà Nội: Tòa HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
  VPGD Tại Đà Nẵng: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hải Châu - Đà Nẵng
  VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Đ[/i]ường Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  Nhận kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng

  Nhận kê khai hồ sơ hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Tỉnh Yên Bái

  Dịch vụ làm Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Bình Dương

  Nhận kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Nghệ An

  Nhận kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Tỉnh Hải Dương

  Dịch vụ làm Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Tỉnh Thừa Thiên Huế

  Làm hồ sơ chứng chỉ hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Thành Phố Hồ Chí Minh

  Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Bắc Giang

  Dịch vụ làm Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Tỉnh Thừa Thiên HuếLàm hồ sơ chứng chỉ hạng 1, 2, 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Bắc Ninh

  Làm hồ sơ chứng chỉ hạng 3 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Tỉnh Hà Giang

  Làm hồ sơ chứng chỉ hạng 2 Sở Xây Dựng - Bộ Xây Dựng - Long An