Xác nhận không đăng bài SPAM tại chosaigon.edu.vn

Thảo luận trong 'Nội quy - Thông báo' bắt đầu bởi administrator, 28/9/16.

 1. hdseo1985

  hdseo1985 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  1/12/17
  Bài viết:
  3
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  - Tài khoản: hdseo1985
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 2. trung ky

  trung ky New Member Verified

  Tham gia ngày:
  11/12/17
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: hobam11311@gmail.com
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 3. kooham

  kooham New Member Verified

  Tham gia ngày:
  12/12/17
  Bài viết:
  17
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tài khoản: kooham
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 4. atuan159

  atuan159 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  19/12/17
  Bài viết:
  18
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tài khoản: atuan159
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 5. Minh_Tung

  Minh_Tung New Member Verified

  Tham gia ngày:
  18/12/17
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: Minh_Tung
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 6. DMSpro

  DMSpro New Member Verified

  Tham gia ngày:
  10/7/17
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: DMSpro
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 7. vovuong

  vovuong New Member Verified

  Tham gia ngày:
  5/1/18
  Bài viết:
  4
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: vovuong
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 8. trieuquang198812

  trieuquang198812 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  30/12/17
  Bài viết:
  15
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: trieuquang198812
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 9. ThuybkShop

  ThuybkShop New Member Verified

  Tham gia ngày:
  8/1/18
  Bài viết:
  17
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  ThuybkShop
  Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 10. hanteco123

  hanteco123 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  9/1/18
  Bài viết:
  4
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  - Tài khoản: hanteco123
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 11. camtu1105

  camtu1105 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  17/1/18
  Bài viết:
  3
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tài khoản: camtu1105
  Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 12. MinhTungDTBK

  MinhTungDTBK New Member Verified

  Tham gia ngày:
  27/1/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: MinhtungDTBK
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục
   
 13. hungtxt

  hungtxt New Member Verified

  Tham gia ngày:
  1/2/18
  Bài viết:
  26
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: hungtxt
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 14. banxetaihcm

  banxetaihcm New Member Verified

  Tham gia ngày:
  2/2/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: banxetaihcm
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 15. lampho

  lampho New Member Verified

  Tham gia ngày:
  3/2/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: lampho
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 16. thamvantam16

  thamvantam16 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  5/10/17
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tài khoản: thamvantam16
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 17. HoangPhucVN

  HoangPhucVN New Member Verified

  Tham gia ngày:
  8/2/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: HoangPhucVN
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 18. Mỹ Phẩm Gia bảo

  Mỹ Phẩm Gia bảo New Member Verified

  Tham gia ngày:
  13/1/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: myphamcaocapla@gmail.com
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 19. fb88

  fb88 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  27/3/18
  Bài viết:
  2
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tài khoản: fb88
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục
   
 20. suzuki_mthao

  suzuki_mthao New Member Verified

  Tham gia ngày:
  6/3/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  - Tài khoản: suzuki_mthao
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 21. vubahai

  vubahai Member Verified

  Tham gia ngày:
  14/6/15
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Chủ thớt xem kích hoạt lại tài khoản dùm mình nhỉ. Ních cũ mà khóa chả làm được gì cả.
   
 22. namna

  namna New Member Verified

  Tham gia ngày:
  5/4/18
  Bài viết:
  5
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: namna
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 23. dangduyquang92

  dangduyquang92 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  11/3/15
  Bài viết:
  3
  Điểm thành tích:
  1
  - Tài khoản: dangduyquang92
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 24. sinnguyen

  sinnguyen Member Verified

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  136
  Điểm thành tích:
  16
  - Tài khoản: sinnguyen
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 25. lehoang1488

  lehoang1488 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  11/12/15
  Bài viết:
  3
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: lehoang1488
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 26. lehoang1488

  lehoang1488 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  11/12/15
  Bài viết:
  3
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: lehoang1488
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 27. banhgaocay

  banhgaocay New Member Verified

  Tham gia ngày:
  6/9/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  - Tài khoản: banhgaocay
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 28. xoanvu

  xoanvu New Member Verified

  Tham gia ngày:
  8/9/18
  Bài viết:
  9
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  không thấy mail, có thể check lại giúp mk với boss ơi
   
 29. dichvuseoBICTweb

  dichvuseoBICTweb New Member Verified

  Tham gia ngày:
  9/9/18
  Bài viết:
  5
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  tài khoản : dichvuseoBICTweb
  cam kết không đăng bài trùng tiêu đề , đăng đúng chuyên mục
   
 30. dichvuseoBICTweb

  dichvuseoBICTweb New Member Verified

  Tham gia ngày:
  9/9/18
  Bài viết:
  5
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  tài khoản : dichvuseoBICTweb
  cam kết : đăng bài không trùng tiêu đề , bài viết có nội dung rõ ràng , đăng đúng chuyên mục
   
 31. xoanvu

  xoanvu New Member Verified

  Tham gia ngày:
  8/9/18
  Bài viết:
  9
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: xoanvu
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 32. aiogroupvn

  aiogroupvn New Member Verified

  Tham gia ngày:
  17/9/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  - Tài khoản: aiogroupvn
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 33. dangduyquang92

  dangduyquang92 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  11/3/15
  Bài viết:
  3
  Điểm thành tích:
  1
  - Tài khoản: dangduyquang92
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 34. hungnhua

  hungnhua New Member Verified

  Tham gia ngày:
  22/9/18
  Bài viết:
  6
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: hungnhua
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 35. vệ sinh tại nhà

  vệ sinh tại nhà New Member Verified

  Tham gia ngày:
  26/9/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  tài khoản: vệ sinh tại nhà
  cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 36. Phạm Mạc Thanh Phong

  Phạm Mạc Thanh Phong New Member Verified

  Tham gia ngày:
  25/9/18
  Bài viết:
  19
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  tài khoản Phạm Mạc Thanh Phong cam kết không đăng bài spam
   
 37. NTY2018

  NTY2018 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  29/9/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tài khoản: NTY2018
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 38. thi cong backdrop

  thi cong backdrop New Member Verified

  Tham gia ngày:
  24/9/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  - Tài khoản: thi cong backdrop
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 39. vipquatang.vn

  vipquatang.vn New Member Verified

  Tham gia ngày:
  9/10/18
  Bài viết:
  15
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tài khoản: vipquatang.vn
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 40. giatuan98

  giatuan98 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  12/10/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: giatuan98
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.