Xác nhận không đăng bài SPAM tại chosaigon.edu.vn

Thảo luận trong 'Nội quy - Thông báo' bắt đầu bởi administrator, 28/9/16.

 1. hdseo1985

  hdseo1985 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  1/12/17
  Bài viết:
  2
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  - Tài khoản: hdseo1985
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 2. trung ky

  trung ky New Member Verified

  Tham gia ngày:
  11/12/17
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: [email protected]
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 3. kooham

  kooham New Member Verified

  Tham gia ngày:
  12/12/17
  Bài viết:
  2
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tài khoản: kooham
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 4. atuan159

  atuan159 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  19/12/17
  Bài viết:
  4
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tài khoản: atuan159
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 5. Minh_Tung

  Minh_Tung New Member Verified

  Tham gia ngày:
  18/12/17
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: Minh_Tung
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 6. DMSpro

  DMSpro New Member Verified

  Tham gia ngày:
  10/7/17
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: DMSpro
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 7. vovuong

  vovuong New Member Verified

  Tham gia ngày:
  5/1/18
  Bài viết:
  4
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: vovuong
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 8. trieuquang198812

  trieuquang198812 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  30/12/17
  Bài viết:
  3
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: trieuquang198812
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 9. ThuybkShop

  ThuybkShop New Member Verified

  Tham gia ngày:
  8/1/18
  Bài viết:
  17
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  ThuybkShop
  Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 10. hanteco123

  hanteco123 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  9/1/18
  Bài viết:
  4
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  - Tài khoản: hanteco123
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 11. camtu1105

  camtu1105 New Member Verified

  Tham gia ngày:
  17/1/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tài khoản: camtu1105
  Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 12. MinhTungDTBK

  MinhTungDTBK New Member Verified

  Tham gia ngày:
  27/1/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: MinhtungDTBK
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục
   
 13. hungtxt

  hungtxt New Member Verified

  Tham gia ngày:
  1/2/18
  Bài viết:
  3
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: hungtxt
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 14. banxetaihcm

  banxetaihcm New Member Verified

  Tham gia ngày:
  2/2/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: banxetaihcm
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 15. lampho

  lampho New Member

  Tham gia ngày:
  3/2/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: lampho
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 16. thamvantam16

  thamvantam16 New Member

  Tham gia ngày:
  5/10/17
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tài khoản: thamvantam16
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.
   
 17. HoangPhucVN

  HoangPhucVN New Member

  Tham gia ngày:
  8/2/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  - Tài khoản: HoangPhucVN
  - Cam kết: đăng bài không trùng tiêu đề, nội dung có chỉnh sửa lại cho các bài mà tôi đã đăng ở diễn đàn khác, đăng đúng chuyên mục.